pipen

POWRÓT WIELKIEJ LECHII

           PRZEZ BUDOWĘ SWOJEGO POLA TORSYJNEGO

Dotychczas wykonano wiele pracy na obudzenie świadomości jak i tożsamości wśród społeczeństwa w sprawie zamierzchłej historii Polski. Przywracanie należnego miejsca Polakom we współczesnym świecie  odbywa się to poza oficjalnym nurtem nauki, ba często przy oporze i lekceważeniu tych działań przez naukę. Olbrzymia ilość osób powiedzmy prywatnych jest głęboko zaangażowana w te działania, które odbywają sie na różnych polach, tak że nie sposób wszystkich wymienić i  CHWAŁA IM ZA TO.

Działania te ulegają stałemu rozszerzeniu i coraz więcej osób przybliża się do tego nurtu, przy czym jednocześnie niemalże równolegle wzrasta liczba jego przeciwników.

Blogi traktujące o tematyce Słowiańskiej, książki, artykuły, szerokie spotkania z wymianą poglądów, symbolika Słowiańska na koszulkach, bardzo często stroje, a nawet tatuaże są elementami odtwarzającymi Stare Słowiańskie pole torsyjne. Należy wspomnieć również o muzyce jak i śpiewie, czy tańcu, które to elementy w bardzo wielu formach powracają do tradycji Słowiańskiej, tak różne kompozycje zespołów ludowych, czy nowatorskie prezentacje jak i nagrania służą rozbudowie tegoż pola. Bardzo ważne są również różnego rodzaju medytacje indywidualne, czy też grupowe w intencji jedności Słowiańskiej.

pipen

UWAGA Redakcji FFK:

"Proponujemy by w trakcie czytania tłumaczenia tych napisów zastępować słowo 'kobieta' i jej pochodne odmiany słowem 'żeńczyni'.
Jest to rzeczownik zapomniany w języku polskim i adekwatny do rzeczywistości i niosący za sobą właściwe znaczenie tego słowa jak i roli ŻEŃSKIEJ w Istocie Bycia/Życia oraz Energetyczne przesłanie kreowania ŻEŃSKOŚCI. (Mężczyzna czyni męskość, Żeńczyni czyni żeńskość). Słowo 'kobieta' wedle  naszej WIEDZY, było stosowane do żeńskości zajmującej się kobyłami i było formą obraźliwą. Dlatego też mamy rodzaj męski, żeński i nijaki (BRAK tam kobiecego!!!)"